รับแปลภาษาจีน โดย ศูนย์แปลภาษา Panda Translate

บริการจัดส่งล่ามภาษาจีน

บริการจัดส่งล่ามภาษาจีน ทั้งคนไทย และคนจีนเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ตามความต้องการ ของลูกค้าด้วยราคาย่อมเยา

• ประเภท และความสามารถที่รองรับทางด้านล่าม
- ล่ามเจรจาธุรกิจ
- ล่ามส่วนตัว
- ล่ามโรงงาน
- ล่ามเฉพาะทาง
- ล่ามทางการทูต
- ล่ามการแพทย์
- ล่ามอื่นๆ (สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้)

หมายเหตุ : อัตราค่าตัวล่าม จะไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าประกันชีวิตต่างๆ (ในกรณีไปต่างประเทศ)
© 2014-2016 pandatranslate.com All Rights Reserved.