รับแปลภาษาจีน โดย ศูนย์แปลภาษา Panda Translate

บริการรับแปลภาษาจีน รับแปลเอกสารภาษา จีน - ไทย ไทย – จีน จีน – อังกฤษ หรือ อังกฤษ -จีน

• ประเภทงานที่เคยแปล
ทางเราสามารถรับแปลภาษาจีนได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น

- เอกสารสัญญาทางธุรกิจ
- เว็บไซต์ภาษาจีน (Taobao/ebay/อื่นๆ)
- วิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษา ป.ตรี และ ป.โท)
- ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน
- ใบรับรองการศึกษา ใบปริญญาบัตร
- คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ / คู่มือการใช้งาน
- จดหมายข่าว จดหมายทุกประเภท
- รายงานการประชุม
- เอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน
- เอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารที่ใช้ในการโต้ตอบ

ทั้งนี้เรายังมีบริการ “ รับแปลภาษาจีน ” ประเภทต่างๆ ซึ่งทางเรามั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างแน่นอน

• ตัวอย่างงานแปล

• ระยะเวลาในการแปลเอกสาร
- ท่านสามารถส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อให้ทางเราประเมินระยะเวลา และประเมินราคาในการให้บริการรับแปลภาษาจีน
- ระยะเวลาปกติในการแปลเอกสาร จะอยู่ที่ 1 - 25 แผ่น ใช้ระยะเวลาในการแปลที่ 1-5 วัน (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน)

หากท่านต้องการแปลงานด่วน สามารถโทรศัพท์ สอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่
คุณ เมย์ Tel : 090-9059445 E-mail : panda_translate@outlook.com
จำนวนแผ่น / หน้า นับตามที่แปลออกมาแล้วใช้ Font Angsana New ขนาด 16
ทุกงานแปลจะประเมินจากความยากง่าย ความหนาแน่นของตัวอักษร คำศัพท์ และเอกสารเฉพาะทางด้วย
หากท่านต้องการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน / EMS) นั้น ทางเราก็สามารถให้บริการได้ตามความต้องการของท่าน
 

บริการ ตรวจทาน ขัดเกลา ไวยากรณ์และคำศัพท์

ทางเรามีบริการตรวจทาน ขัดเกลาไวยากรณ์และคำศัพท์ สำหรับท่านที่ต้องการตรวจทานชิ้นงาน หรือขัดเกลาภาษา ให้ถูกต้องและสระสลวยมากยิ่งขึ้น ก่อนนำส่งชิ้นงาน มีบริการทั้ง
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
© 2014-2016 pandatranslate.com All Rights Reserved.