รับแปลภาษาจีน โดย ศูนย์แปลภาษา Panda Translate

ขั้นตอนการ รับ - ส่ง เอกสาร เพื่อทำการแปล หรือพิมพ์เอกสารภาษาจีน

  1. รับต้นฉบับผ่านทาง E-mail เป็นไฟล์ PDF หรือ Word (ตัวอักษรต้องมีความชัดเจน)
  2. ประเมินราคา และระยะเวลาในการบริการ ส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า พร้อมทั้งลูกค้าชำระเงิน ครึ่งหนึ่งหรือกึ่งหนึ่งในการแปล (50% ของราคาเต็ม)
  3. ดำเนินการแปล หรือพิมพ์เอกสาร
  4. ส่งตัวอย่างงานแปล หรืองานพิมพ์จำนวนครึ่งหนึ่งให้ลูกค้า เพื่อยืนยันและ ตรวจสอบการแปลหรืองานพิมพ์
  5. ลูกค้าชำระเงินที่เหลือทั้งหมด โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ที่ระบุไว้ด้านล่าง
  6. ส่งเอกสารฉบับที่แปล หรือพิมพ์ ทั้งหมดส่งให้ลูกค้า
  7. ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง หากต้องการแก้ไข สามารถส่งกลับมาแก้ไขได้ภายใน 1 วันทำการ
หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าแปลไม่ถึง 20,000 บาท ลูกค้าต้องชำระเงินเต็มจำนวน

วิธีการชำระเงิน (How to pay)

© 2014-2016 pandatranslate.com All Rights Reserved.